gebiedsmanagement

teamcoachGeen gebied is hetzelfde. Elke gebied heeft eigen kenmerken en vraagstukken. Daarom wordt In Haarlem iedere vier jaar de gebiedsopgave gemaakt op basis van data, ervaringen uit het gebied en op basis van kennis en ervaring van samenwerkingspartners en georganiseerde bewoners. Het gebiedsmanagementteam speelt hierin een centrale, alles verbindende rol.


Het gebiedsmanagementteam vraagt me begin 2022 of ik ze kan begeleiden in het versterken van de onderlinge samenwerking. Een samenwerking die gewenst is om écht effectief te kunnen zijn in de veranderopgave die het team in de gemeente Haarlem wil initiëren.


Na intakegesprekken ga ik aan de slag met coachen van de deelteams en van het team als geheel. De deelteams van gebiedscoördinatoren en gebiedsmanagers willen hun rolbewustzijn en samenwerking verbeteren. Daarnaast willen alle teamleden (gebiedsmanagers, -coördinatoren en -verbinders) hun samenwerking als team versterken. In de samenwerking is behoefte aan meer sturing van de gebiedsmanagers als collectief. Bovendien zou meer inbreng en betrokkenheid van de gebiedsverbinders behalve de interne samenwerking ook de externe effectiviteit van het gebiedsmanagementteam ten goede komen.


Naast (informele) individuele gesprekken organiseren we enkele gesprekken per deelteam. In een eerste teamworkshop nemen we de tijd om te luisteren, open te praten, ambities te verwoorden en wensen te delen. Verhelderend is het roddelen van de deelteams over elkaar.


De tweede teamsessie is met de gebiedsverbinders erbij. We bespreken de rafelrandjes in de eerste versies van de plannen voor de verschillende gebieden van Haarlem. We brainstormen hoe we de volgende versies met organisaties en mensen in de gebieden gaan delen. Mijn begeleiden is uit op met elkaar meedenken, voorstellen verrijken en oplossingen aandragen.


Voor de zomer sluiten we af met een toch wat zanderig gesprek tussen gebiedsmanagers en -coördinatoren met hun manager. Later heb ik me afgevraagd hoe ik dit beter had kunnen begeleiden.dialoog

maker