verkenner

van samenspel dat werkt

adviseur, onderzoeker en gangmaker

voor overheden, initiatieven en bedrijven

die samen willen ontwikkelen, beslissen en vernieuwen

Voor het ministerie van BZK verkende ik hoe gemeenten burgerparticipatie in hun HRM kunnen verankeren. Dit levert een veranker-big-five op voor ambtseed, kerncompetenties, intermediaire functies, cocreatie en feedback.

Voor het SER Energieakkoord verkende ik voor Klimaatverbond Nederland de mogelijkheden van een community-based benadering in het Voorlichtingsprogramma dat woningeigenaren tot energie besparen wil bewegen.

Welke rol spelen bottom-up initiatieven en stadsmakers in de transitie die Europese metropolitane regio's doormaken? Met ogen en oren open neem ik deel aan enkele field trips van Pakhuis de Zwijger en Vereniging Metropool.

Forse bezuinigingen vragen meer dan een beetje veranderen. Vandaar dat Haarlem op zoek is gegaan naar onderscheidende businessmodellen voor huishoudelijke hulp door de wijk. Ik begeleid versnellingsdagen en een BMG-canvassessie.

Het is 22 september 2011. Zes vakgenoten praten op verzoek van BZK over overheidsparticipatie, ontprofessionaliseren, aansluiten en niet overnemen, regelvrije ruimte voor professionals. Ik ben initiatiefnemer en gespreksleider.